Složení Výkonného výboru

   

 

Předseda:
Gabriel Eichler
Členové:
Jana Ryšlinková
Ivan Gabal
Taťána le Moigne
Milan Žák
Zdeněk Tůma
Ondřej Šteffl
Kryštof Vosátka
Stanislav Gálik