Příští setkání

40.
Termín setkání:
24. - 26. listopadu 2017

Místo setkání:
Hotel Tree of Life, Spa Resort
Lázně Bělohrad
Plzeň

Informace o hotelu


Téma:
"Prezidenstké volby v České republice”

"Máme se dobře, ale jak doběhneme Rakousko?"