Příští setkání

42.
Termín setkání:
23. - 25. listopadu 2018

Místo setkání:
EA Hotel Tereziánský dvůr
Hradec Králové

Informace o hotelu


Téma:
“ČESKOSLOVENSKO V NÁS. Tož co jsme se (ne)naučili a co (ne)vyřešili za 100 let. Pokročili jsme vůbec?”